Nev Sağlık Grubu
EN

Hastanemizde de Kalite Yönetim Sisteminin işleyişi Kalite Yönetim Biriminin koordinasyonu ve yönlendirmesi ile yürütülür. Kalite Yönetim Birimi, Organizasyon Şemasında tanımlanmış olup; Kalite Yönetim Direktörü ve Bölüm Kalite Sorumlularından oluşur. Kalite Yönetim Birimi aşağıda tanımlanan görevlerini hizmet alanları içinde görevlendirilen Bölüm Kalite Sorumluları ile koordinasyon içinde yürütür.

Kalite Yönetim Biriminin görev alanı;

• SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak

• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek

• Öz değerlendirmeleri yönetmek

• İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek

• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek

• Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek

• SKS çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanların yönetimini sağlamak

• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

• SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.