Nev Sağlık Grubu
EN

Doç. Dr. Ufuk Arslan, genel cerrahi uzmanlığını İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, gastroenteroloji cerrahisi yandal uzmanlığını ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Dr. Arslan, yan dal uzmanlık eğitimi sürecinde 6 ay süre ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, 1 ay süre ile Ankara Üniversitesi’nde karaciğer nakli, HIPEC (sıcak kemoterapi) ve laparoskopik kolorektal cerrahi alanlarında çalışmıştır.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde robotik cerrahi üzerine 1 yıl çalışan Dr. Arslan, daha sonra 1 yıl süre ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ERCP, pankreas ve safra yolları cerrahisi üzerine görev yapmıştır.

2019-2022 yılları arasında Bursa’da kamu hastanelerinde ağırlıklı olarak obezite cerrahisi, kanser cerrahisi ve ERCP alanlarında hizmet veren Doç. Dr. Ufuk Arslan. 2022 yılında gastroenteroloji cerrahisi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazanmıştır.

Dr. Arslan, mesleki kariyerinde 2000’i aşkın ERCP, 500’ü aşkın obezite ve metabolik cerrahi (sleeve gastrektomi, gastric bypass, transit bipartisyon, SADI-S, duedenal switch), yüzlerce laparoskopik kolon ve rektum cerrahisi, mide kanseri D2 ve D3 diseksiyon, 50’den fazla pankreas kanserine whipple prosedürü, 15’ten fazla laparoskopik-torakoskopik özofagus cerrahisi ameliyatlarını uygulamıştır.

Bunların yanında Dr. Arslan, laparoskopik fıtık cerrahisi, laparoskopik surrenal-dalak cerrahisi, akalazya cerrahisi, nissen fundoplikasyonu, laparoskopik reflü cerrahisi, laparoskopik rektal prolapsus ve rektosel tedavisi gibi intraabdominal advance düzeyde laparoskopi gerektiren ameliyatları uygulamaktadır.

Doç. Dr. Ufuk Arslan’ın aynı zamanda, hiçbir cerrahın yanaşmak istemediği anal striktür, komplike anal fistül gibi proktolojik hastalıklarda da anokutanöz flep, LİFT, VAAFT gibi yöntemlerde ciddi deneyimi bulunmaktadır.

Çalıştığı kurumlar

1. Sivas Devlet Hastanesi Acil Pratisyen Hekimi (2008-2009)

2. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Asistanı (2009-2009)

3. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Asistanı (2010-2014)

4. İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı (2014-2015)

5. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Cerrahisi Yandal Asistanı (2015-2017)

6. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Kolorektal Cerrahi Bölümü Gözlemci (2016-3 ay)

7. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Kolorektal Cerrahi Bölümü Gözlemci (2016-1 ay)

8. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Hepatobilier ve Karaciğer Transplantasyonu Bölümü Gözlemci (2017-3 ay)

9. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Yandal Uzmanı (2017-2018)

10. S.B.Ü. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Yandal Uzmanı (2018-2019)

11. S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Yandal Uzmanı (2019-2020)

12. Bursa Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Yandal Uzmanı (2020-halen)

Katıldığı kurs ve sertifikalar

1. European Society of Surgery Laparoscopic Colorectal Surgery Kursu (2012-İstanbul)

2. Türk Cerrahi Derneği Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu (2013-Ankara)

3. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Robotik Cerrahi Kursu (2014-İstanbul)

4. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Selim Anorektal Hastalıklar Kursu (2014-Bursa)

5. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Kolorektal Cerrahide Robot Kullanımı Kursu (2015-Antalya)

6. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği Gastrik Bypass Temel Eğitim Kursu (2015-Antalya)

7. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği HIPEK-Sıcak Kemoterapi Kursu (2016-İstanbul)

8. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Selim Anorektal Hastalıklar Kursu (2016-İzmir)

9. Colorectal Surgery Master Class (2016-İstanbul)

10. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği Anorektal Fizyoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu (2016- İstanbul)

11. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (2015-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 Üye Olduğu Kuruluşlar

1. Türk Cerrahi Derneği

2. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği

3. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği