Nev Sağlık Grubu
EN

Sırasıyla Gaziantep’te sağlık ocağı, Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan Devlet Hastanesi, Rize Pazar Devlet Hastanesi, Karacabey Devlet Hastanesi, Rize Ardeşen Devlet Hastanesi, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Hayat Hastanesi’nde görev yapmıştır. Evli olan Yalman, İngilizce bilmektedir.

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:

  • Türk Pediatri Derneği
  • Türk Tabipler Odası

Araştırma ve Yayınlar:

  • Febril ve Afebril nöbetlerde serum prolaktin düzeyleri, Türk Pediatri Arşivi – 1999
  • Bir olgu nedeniyle Konjenital Larengeal web, Türk Pediatri Arşivi - 1999