Nev Sağlık Grubu

Hastanemiz, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Hastanemizde yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasına tanı ve tedavi imkânı sağlanmaktadır. Sağlıklı kalpler için verdiğimiz hizmetler şunlardır:

  • Elektrokardiyografi (EKG)
  • EFOR (Treadmill) Testi
  • Holter
  • Geçici Kalp Pilleri
  • Kalp Pilleri
  • Elektrofizyolojik Çalışma
  • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
  • Koroner Bt Anjiyografi
  • Kardiyak MR
Doktorlarımız

Kardiyoloji Yazıları

Tüm Kardiyoloji Yazıları